ภาพกิจกรรม
23 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านปราสาท ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.เดชา จันดาบุตร ร.ร.บ้านกันโทรกประชาสรรค์ ผอ.ธีรศักดิ์ พฤกษา ร.ร.บ้านบ่อทอง และผอ.เข็มเพชร ประดับศรี ร.ร.บ้านสกุล เป็นคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA ของคณะครูโรงเรียนบ้านปราสาท
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2566,14:10   อ่าน 93 ครั้ง