ภาพกิจกรรม
กิจกรรมหน้าเสาธง สร้างความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี การยอมรับกฎกติกาของส่วนรวม ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์ให้นักเรียน เพื่อพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข #โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2562,16:45   อ่าน 65 ครั้ง