ภาพกิจกรรม
11 พฤศจิกายน 2562 วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำนองเต็มตลิ่ง วันลอยกระทง เด็กๆเรียนรู้และทำกระทงกันในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สนุกสนาน ได้ความรู้ ปฏิบัติจริงจัง และมีกระทงสวยๆไปลอยเพื่อสืบสานประเพณีไทยต่อไป #โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2562,16:37   อ่าน 84 ครั้ง