ข่าวประชาสันพันธ์
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการเปิดภาคเรียน 2/2562 ดังนี้
***30 ตุลาคม 2562 เปิดเตรียมการ/พัฒนาห้องเรียน/บริเวณโรงเรียน
*****ให้นักเรียนทุกคนเตรียมอุปกรณ์มาพัฒนาโรงเรียน (จอบ,ไม้กวาดทางมะพร้าว,คราด)
*****นักเรียนแต่งกายชุดพลศึกษา ครูประจำชั้นเช็คชื่อส่งฝ่ายปกครอง
***31 ตุลาคม 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เตรียมเอกสารดังนี้มาพร้อมด้วย
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง 2 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน 2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 2 ฉบับ
***1 พฤศจิกายน 2562 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2
*****ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน ครูประจำชั้นเช็คชื่อและจำนวนนักเรียนแจ้งฝ่ายกิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2562,00:00   อ่าน 76 ครั้ง