เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

                               มาร์ชปราสาท

สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 อุดมการณ์ปลูกฝังรักท้องถิ่น
ร่วมสร้างสรรค์ขอบเขตเป็นอาจินต์        ทั่วธรณินทร์กล่าวขานปราสาทน่าชม
ฟ้า-แดง เด่นสง่าพาสดใส                    รื่นเริงใจได้ใกล้ชิดสนิทสนม
รักมั่นศรัทธาน่านิยม                            ผูกพันเกลียวกลมน่าชื่นชมสุขสมฤทัย
ปณิธานการศึกษาเราน้องพี่                  ประพฤติดีมีความสะอาดวาดหวังไว้
ฉลาดรอบรู้สู้งานจำใส่ใจ                      เป็นสายใยความผูกพันนิรันดร
เราน้องพี่ปฏิญาณสมานสมัคร                เกียรติศักดิ์ฟ้า-แดง เป็นอุธาหรณ์
มาร่วมสร้างปราสาทให้ชื่อขจร               ยึดมั่นคำสอนครูอาจารย์สร้างสรรค์บ้านเรา